Contracte d'assistència sanitària
Contracte d'assitència sanitària personal funcionari integrat i de nova incorporació
Número d'expedient:
6/2014
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
28 de juliol de 2014
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
23 de juny de 2014
Arxius adjunts:
Acta Mesa 04/08/14 (1.05 MB)
Data publicació a la web: 5 d'agost de 2014
Proposta adjudicació
Emprenta digital SHA1: ccd013824ecc84169ed5bbe17c2d74f3df0beb6c
CONVOCATORIA MESA CONTRACTACIÓ 04/08/14 (233 KB)
Data publicació a la web: 5 d'agost de 2014
Proposta adjudicació
Emprenta digital SHA1: c16b8d4fb066f19386613f341aa1dbd9d0d6676a
CONVOCATÒRIA MESA 31/07/14 (307 KB)
Data publicació a la web: 4 d'agost de 2014
Obertura sobres criteris avaluables mitjançant judici de valor
Emprenta digital SHA1: b793379cf3d9ca3409762d336d8d4277be73fb81
ACTA MESA CONTRACTACIÓ 30/07/14 (314 KB)
Data publicació a la web: 4 d'agost de 2014
Obertura SOBRES 1
Emprenta digital SHA1: f072bb50a1af4f4d6f63647fc220feab5b62f6c9
Pliego de Clàusulas Tècnicas Lote I (166 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2014
Funcionarios integrados
Emprenta digital SHA1: 84aae16df3b2ed34eda1c7c1c6e612ba72e7b0a6
Pliego de cláusulas administrativas (218 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: f16aefbcadb9049abde7c852033d4dd064479848
Publicació D.O.U.E. (102 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2014
Publicació en el diari oficial de la Unió Europea
Emprenta digital SHA1: e348bbb19f54bf91e5f103072841b02eabebdfcd
ACTA MESA 31/07/14 (597 KB)
Data publicació a la web: 4 d'agost de 2014
Acta Mesa 31/07/14
Emprenta digital SHA1: 1b4345e37ef35a36736d0e1352a5373f6df3213e
CONVOCATÒRIA MESA CONTRACTACIÓ (244 KB)
Data publicació a la web: 29 de juliol de 2014
Obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 7e56a5875f4ece0484dc7523aa681d52e88fd21a
Publicació B.O.E. (162 KB)
Data publicació a la web: 27 de juny de 2014
BOE 155 26/06/14
Emprenta digital SHA1: 07fe1772397476192703eba71fa10f1658f2727b
Pliego de Cláusulas Técnicas Lote II (122 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2014
Funcionarios de nueva incorporación
Emprenta digital SHA1: a82efe17b814191648d6bd5eaaa66c056da34da1
Publicació BOIB (121 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2014
BOIB 83 19/06/14
Emprenta digital SHA1: caf70723cfaef81b4911b1f778ade6f3427a3bbd