OBRES DE PROLONGACIÓ DEL C/ SANT JAUME
Expedient 90/2014 - obres de prolongació del C/ Sant Jaume
Número d'expedient:
90/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 d'agost de 2014
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
17 de juliol de 2014
Estats
Convocatòria Mesa de Contractació - acte intern (323 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Obertura SOBRES 1. Documentació administrativa
Emprenta digital SHA1: 6755a1c879eb725b61445a70d02abf8baa5e849c
Obertura sobres 1 (1.31 MB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2014
Documentació administrativa
Emprenta digital SHA1: 8aef69f3f095538888f458d6d22769a4bcf0a181
Convocatòria Mesa Obertura sobres 2 (306 KB)
Data publicació a la web: 7 d'agost de 2014
Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.
Emprenta digital SHA1: 4c4438464b1e11a6465391b20a01ea4057c86481
Canvi hora Mesa de Contractació de dia 08/08/14 (325 KB)
Data publicació a la web: 7 d'agost de 2014
Obertura sobres 2
Emprenta digital SHA1: 2490ab482ca0ec4f5ce18b9919c5da184bd54447
Acta de la Mesa de dia 08/08/14 (1.27 MB)
Data publicació a la web: 8 d'agost de 2014
Obertura dels sobres 2
Emprenta digital SHA1: 32f4f7adb47b6f2c22d449ee29c782d34d8d7678
Convocatòria Mesa de Contractació (374 KB)
Data publicació a la web: 13 d'agost de 2014
Obertura dels sobres 3
Emprenta digital SHA1: 75b6fd99656485a2e1b35bc9ee060888f15b5855
Acta de la Mesa de dia 19/08/2014 (1.48 MB)
Data publicació a la web: 19 d'agost de 2014
Obertura sobres 3
Emprenta digital SHA1: 823ee7a0135fede7f71de1c7620695a0fc5a4f27
Convocatòria Mesa de Contractació 20/08/14 (249 KB)
Data publicació a la web: 19 d'agost de 2014
Proposta adjudicació
Emprenta digital SHA1: 5dd59d6b4e7e06eb4c18987d7cc0aad6f38947ae
Acta Mesa de contractació 20/08/14 (720 KB)
Data publicació a la web: 20 d'agost de 2014
Resultat valoració econòmica
Emprenta digital SHA1: d90edfc556938eaef6ca3a34443533721bb63aea
Convocatòria Mesa de Contractació (282 KB)
Data publicació a la web: 26 d'agost de 2014
Proposta adjudicació. 27/08/2014 12:30
Emprenta digital SHA1: e01b1c65fdc54c2ee502bf456a5d8e9dcfd9c209
Acta de la Mesa de dia 27/08/2014 (470 KB)
Data publicació a la web: 27 d'agost de 2014
Proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: 5e35fd64e702e87beee51a21169841ddfce745cb
Arxius adjunts:
Annex Plànols - Pàgina 240 (4.92 MB)
Data publicació a la web: 23 de juliol de 2014
Plànol corresponent a la pàgina 240
Emprenta digital SHA1: bc5331f78eafececfae13789e4199d2963432b40
Annex Plànols - Pàgina 239 (5.22 MB)
Data publicació a la web: 23 de juliol de 2014
Plànol corresponent a la pàgina 239
Emprenta digital SHA1: 9d30dd2a4d9b20617ffa22171217823ed2d212ca
Annex Plànols - Conjunt 3 (5.03 MB)
Data publicació a la web: 23 de juliol de 2014
Plànols corresponents a les pàgines 234 a 238 i 241 a 247
Emprenta digital SHA1: 20b791a417400949cb77b5a66966e0e854a7c198
Annex Plànols - Conjunt 2 (3.19 MB)
Data publicació a la web: 23 de juliol de 2014
Plànols corresponents a les pàgines 131 a 138
Emprenta digital SHA1: f5f1f35fd6390871c1d9f4d896cd075c446a081c
Annex Plànols - Conjunt 1 (6.47 MB)
Data publicació a la web: 23 de juliol de 2014
Plànols corresponents a les pàgines 110, 123, 124, 139, 140, 142, 186, 188, 379 i 380
Emprenta digital SHA1: 26d915f8321d8ab02ef13855853d16132e20d2e6
PLIEGO DE CLÁSULAS ADMINISTRATIVAS (365 KB)
Data publicació a la web: 21 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 2f878ed5c1c056abc229c1455141ce280969985f
Projecte complet (Part 4) (6.00 MB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
Format ZIP. Part 4 de 4
GUARDAR AMB EL NOM "PROJECTE.Z03"
Emprenta digital SHA1: f4966f7e2da18a2f45b1ac9ae8ef1d8b50693eb6
Projecte complet (Part 3) (6.00 MB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
Format ZIP. Part 3 de 4
GUARDAR AMB EL NOM "PROJECTE.Z02"
Emprenta digital SHA1: 590ad4d7051181aa9105ae64d435b5f4832ccda3
Projecte complet (Part 2) (6.00 MB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
Format ZIP. Part 2 de 4
GUARDAR AMB EL NOM "PROJECTE.Z01"
Emprenta digital SHA1: 76d64c18f604aaf1888446b81387f7f7f1becde5
PLEC DE CLÀUSULES (366 KB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: 3d50e71ab60fa120effd2c4da5a30dce638325a5
ANUNCI DE PUBLICACIÓ (366 KB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
BOIB 96 17/07/2014
Emprenta digital SHA1: 3dcfffaf7230b037dc4d3b2238fede2280953dbe
Projecte complet (Part 1) (4.79 MB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
Format ZIP. Part 1 de 4
GUARDAR AMB EL NOM "PROJECTE.ZIP"
Emprenta digital SHA1: 64580050e3b322ee5b5c2025b2bf8c62df4fb715
MEDICIONES (105 KB)
Data publicació a la web: 17 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: a9a2c3a1066a20d0739b60d9619971d6aa2bb747