Contractació Treballs Assistència Tècnica vinculats a ponència de valors de Sóller
Número d'expedient:
25/2011
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
21 de març de 2011
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
10 de març de 2011
Estats
Plec de clàusules administratives (81 KB)
Data publicació a la web: 10 de març de 2011
Emprenta digital SHA1: 6d97c4e87eb8be3da03cb9cf4f7579a431ab3e09
Adjudicació (36 KB)
Data publicació a la web: 28 de març de 2011
Emprenta digital SHA1: eb66380006f7c3a8079340aa3c20d0bd6242c6a3