Alienació del bé immoble municipal 'Can Dulce'
Alienació del bé immoble municipal 'Can Dulce' en el Port de Sóller mitjançant subhasta pública
Número d'expedient:
63/2014
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
9 de febrer de 2015
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
22 de gener de 2015
Arxius adjunts:
Plec de clàusules (171 KB)
Data publicació a la web: 22 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: b09011be72bbcd6d011d058891a2b3535c48a2c5
Anunci BOIB (133 KB)
Data publicació a la web: 22 de gener de 2015
Anunci BOIB 11 de dia 22/01/15
Emprenta digital SHA1: 87e5c8baa544f0851f2d51a89bc021628900f14d