Contracte d'una assegurança de responsabilitat civil
Cobertura d'una assegurança de responsabilitat civil
Número d'expedient:
8/2015
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
10 de març de 2015
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
2 de març de 2015
Arxius adjunts:
Anunci d'adjudicació (129 KB)
Data publicació a la web: 12 de maig de 2015
BOIB 71 de dia 12/05/15
Emprenta digital SHA1: 716a6f7944bcf37ef43537b64fb65051fdc5622e
Acta de la Mesa de dia 26/03/2015 (1.16 MB)
Data publicació a la web: 26 de març de 2015
Valoració dels sobres 2 i obertura del sobre 3
Emprenta digital SHA1: c2070ec57180553c217cb0bd4d5e6a895df7c3c5
Acta de la Mesa de contractació de dia 31/03/15 (2.97 MB)
Data publicació a la web: 1 d'abril de 2015
Revisió proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: 9a2ceb20ee1a3cde09d1592d2336ab0ee5ce2285
Convocatòria Mesa de Contractació (213 KB)
Data publicació a la web: 31 de març de 2015
Revisió proposta d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: 57793c1f38af8517b02f89e6a587f4f342ef46fe
Convocatòria Mesa de Contractació (289 KB)
Data publicació a la web: 25 de març de 2015
Obertura dels sobres 3 (criteris avaluables mitjançant fórmules)
Emprenta digital SHA1: 22d426c85193a7184115131bc26e82e658f36de6
Acta Mesa contractació. Obertura sobres 2 (175 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2015
Criteris avaluables mitjançant judici de valor.
Emprenta digital SHA1: efc25983fc8f7461bb3a37139acbd43bf27ce225
Anunci de publicació BOIB (131 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2015
BOIB 30 28/02/15
Emprenta digital SHA1: 0d744fb43a5a1ac0d417c4d251aee7dcf392db0d
Convocatòria Mesa de Contractació (217 KB)
Data publicació a la web: 18 de març de 2015
Dia 19/03/15. Obertura dels sobres 2. Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Emprenta digital SHA1: b140f7bdd355db2203ee8c9dcf0bb622559a19a1
Acta de la Mesa de Contractació de dia 18/03/15 (505 KB)
Data publicació a la web: 18 de març de 2015
Obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 77c878aafaee07b95d67e9b2456604f2f2e5338a
Plec de clàusules (295 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2015
Plec de clàusules
Emprenta digital SHA1: a54c58c8ed55e539c0248455349abda37e0e6475
Convocatòria Mesa de Contractació (531 KB)
Data publicació a la web: 17 de març de 2015
Dia 18/03/15. Obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 04d1295ce603810e47386f99cf8fcc4faac1688b
Pliego de cláusulas (297 KB)
Data publicació a la web: 2 de març de 2015
Pliego de cláusulas
Emprenta digital SHA1: 0f79cc5d76b4ad81dbe14b00ee8e679faf3468fe