ALIENACIÓ D'UN BÉ IMMOBLE MUNICIPAL
Alienació del bé immoble municipal Can Dulce en el Port de Sóller
Número d'expedient:
3/2015
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 de març de 2015
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
19 de març de 2015
Arxius adjunts:
Acta de la Mesa de dia 31/03/15 (231 KB)
Data publicació a la web: 1 d'abril de 2015
Proposta d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: 2e3f23ce10513dc13c8601bf5707b59073b24a4e
Convocatòria Mesa de Contractació (162 KB)
Data publicació a la web: 31 de març de 2015
Obertura sobre 1
Emprenta digital SHA1: 335656e66a5237d6f9a9814d727ff33dec8196b0
Plec de clàusules (170 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2015
Plec de clàusules
Emprenta digital SHA1: 01a93b199fd2a36a17d3e013601d3078dc28429a
Publicació BOIB (132 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2015
BOIB 38 de dia 18 de març de 2015
Emprenta digital SHA1: 60aee8b91c6335898b36fd4160a4c96c53ad1fd3