Contractació de serveis d'assegurança mèdica per al personal de l'Ajuntament
Expedient de contractació de serveis d'assegurança mèdica d'assistència sanitària privada per al personal de la plantilla fixa de l'Ajuntament de Sóller i l'empresa pública Sóller 2010.
Número d'expedient:
016/2010-RRHH
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
10 d'abril de 2011
Unitat:
Data publicació a la web:
28 de març de 2011
Estats
Anunci licitació i plec de clàusules administratives particulars (15 KB)
Data publicació a la web: 28 de març de 2011
Emprenta digital SHA1: 2b62ee89868d857e3e6da03639bf77de955c50d2
Acta de la mesa de contractació (36 KB)
Data publicació a la web: 13 d'abril de 2011
Emprenta digital SHA1: f2f16679c05d2ebe9dd41749af011e2b6d073ab1
Acta de la mesa de contractació (37 KB)
Data publicació a la web: 18 d'abril de 2011
Convocatòria de la mesa de contractació Rectificació hora
Emprenta digital SHA1: adaea2d848bdc327d20588377eff7cbdc3434404
Adjudicació del servei (512 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2011
Emprenta digital SHA1: 2edfe521afe011d8cb48b0081ea03b5f4113c8d0