Contractació dels treballs de redacció del projecte de canvi de coberta del Mercat Municipal
Número d'expedient:
36/2011
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
10 d'abril de 2011
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
31 de març de 2011
Estats
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (74 KB)
Data publicació a la web: 31 de març de 2011
Emprenta digital SHA1: 1b21b9106446f30564e6f6a11b054d6c5ba630fb
ANUNCI ADJUDICACIÓ (69 KB)
Data publicació a la web: 7 d'abril de 2011
Emprenta digital SHA1: 3061b7ad237086dabdaba05af3ac220144cdc04f