Contracte de subministrament de gasoil tipus C
Subministrament de gasoil per diverses instal·lacions municipals.
Número d'expedient:
103/15
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
25 d'agost de 2015
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
6 d'agost de 2015
Arxius adjunts:
Adjudicació (480 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2016
Adjudicació
Emprenta digital SHA1: 6d5d22bb7e2e785a54244730b754d31d7bb62873
Acta de la Mesa de dia 08/09/15 (299 KB)
Data publicació a la web: 8 de setembre de 2015
Proposta d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: c2de20d4bbcc3e1ca0c40340271c880a0caaf50b
Canvi hora Mesa de contractació (149 KB)
Data publicació a la web: 4 de setembre de 2015
Dia 08/09/15 a les 10:00h Obertura dels sobres 2
Emprenta digital SHA1: bb280f5e6bb244810cf6a850dbcb6221f54af907
Convocatòria mesa obertura sobres 2 (191 KB)
Data publicació a la web: 2 de setembre de 2015
Obertura dels sobres que contenen l'oferta econòmica
Emprenta digital SHA1: cb064b2e78690fba78dcc873a245f2f62f45c20b
Acta de la mesa de dia 02/09/15 (199 KB)
Data publicació a la web: 2 de setembre de 2015
Obertura sobres 1
Emprenta digital SHA1: bee142833d9e47422e95eacc1a9fa8e8e2da5c69
Cònvocatòria Mesa de Contractació (124 KB)
Data publicació a la web: 27 d'agost de 2015
Obertura dels sobres 1.
Emprenta digital SHA1: bee2f1ca9b82ddff2dd88dd3eae23ca154d47162
Pliego de prescripciones técnicas (52 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2015
Pliego de prescripciones técnicas
Emprenta digital SHA1: 3c3ced00641572b98f84d1606bcac0e84ebaede4
Plec de prescripcions tècniques (67 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2015
Plec de prescripcions tècniques
Emprenta digital SHA1: dad00634313592a4090ceb881ed5667ebbbc34a0
Pliego de cláusulas administrativas (208 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2015
Pliego de cláusulas administrativas
Emprenta digital SHA1: 4a74b73c4a60dc489adaa823ec139ba01839688d
Plec de clàusules administratives (209 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2015
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: 5149df17a547410b2d610f250b87c099b263778f
Publicació anunci de licitació (130 KB)
Data publicació a la web: 6 d'agost de 2015
BOIB 118 de dia 06/08/15
Emprenta digital SHA1: 7c3fb4e81b9bdd1564f0a7cf99af2a84649f685b