Retirada de vehicles abandonats
Servei de retirada, transport i eliminació de vehicles abandonats i el seu tractament com a residus.
Número d'expedient:
118/2015
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
5 d'octubre de 2015
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
17 de setembre de 2015
Arxius adjunts:
Acta de la Mesa de dia 15/10/15 (399 KB)
Data publicació a la web: 20 d'octubre de 2015
Proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: 674297f2f511a177464a8ea867786b8e9f1eb9b3
Convocatòria Mesa obertura sobre 2 (202 KB)
Data publicació a la web: 8 d'octubre de 2015
dia 13/10/15 a les 11:30 en acte públic
Emprenta digital SHA1: 57abc9169443cbf79a807921f9d8b532250ed121
Acta de la Mesa de dia 08/10/15 (212 KB)
Data publicació a la web: 8 d'octubre de 2015
Obertura sobres 1.
Emprenta digital SHA1: aa43db1f166f46882633d76c659a96af72650f77
Convocatòria Mesa obertura sobres 1 (227 KB)
Data publicació a la web: 6 d'octubre de 2015
dia 08/10/15
Emprenta digital SHA1: 49e073f53ad45c03434b2be6ae9227a43040f47b
Plec de clàusules administratives (224 KB)
Data publicació a la web: 17 de setembre de 2015
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: b471fb44b1350c116cd07f055f6839799e80ee14
BOIB 137 de dia 17/09/15 (134 KB)
Data publicació a la web: 17 de setembre de 2015
Anunci de licitació
Emprenta digital SHA1: 56b9d8b50e487e3e806d77c8daf66493775cf0e4
Pliego de prescripciones técnicas (69 KB)
Data publicació a la web: 17 de setembre de 2015
Pliego de prescripciones técnicas
Emprenta digital SHA1: 5f71a65857768c3607cef88356b7e98807745566
Plec de prescripcions tècniques (57 KB)
Data publicació a la web: 17 de setembre de 2015
Plec de prescripcions tècniques
Emprenta digital SHA1: e0c15a114ae37e4fcbdf11b6170dc6deb42f15a0
Pliego de cláusulas administrativas (225 KB)
Data publicació a la web: 17 de setembre de 2015
Pliego de cláusulas administrativas
Emprenta digital SHA1: 85a87f39f186af06066ef62243b4af07a0c2d08d