Expedient 123/15 - Contracte de servei de neteja
Servei de neteja de centres escolars i altres edificis municipals.
Número d'expedient:
123/15
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
18 de desembre de 2015
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
24 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
Anunci d'adjudicació/formalització (125 KB)
Data publicació a la web: 21 d'abril de 2016
BOIB 46 de dia 12/04/16
Emprenta digital SHA1: 5a13c8d4fc53ee9efd5d6880208a6041f3f858ea
Acta de la Mesa de dia 12/01/16 (419 KB)
Data publicació a la web: 12 de gener de 2016
Proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: a9ce1875e4ccbae99b1b2144e470cccf93c131eb
Convocatòria Mesa obertura sobres 2 (184 KB)
Data publicació a la web: 8 de gener de 2016
Criteris avaluables mitjançant fórmules. Oferta econòmica.
Emprenta digital SHA1: 0362ff2b8c99a5f30fdb54fec6ec8785f8663dc9
Acta de la Mesa de dia 08/01/16 (284 KB)
Data publicació a la web: 8 de gener de 2016
Obertura sobres 1
Emprenta digital SHA1: 03b41d04fa03976f74c66e96714e1a0d0844ac19
Canvi hora mesa de contractació (145 KB)
Data publicació a la web: 4 de gener de 2016
Obertura sobres 1. Divendres 08/01/16 a les 09:00h
Emprenta digital SHA1: d4cb6e6d84d57749854ab392ea0ffc5fae2ceaa2
Convocatòria Mesa de Contractació (208 KB)
Data publicació a la web: 28 de desembre de 2015
Dia 08/01/16. Obertura sobres 1
Emprenta digital SHA1: dc0a167d8f6c1fe6c5aaf23bd445209bc6f8082f
Publicació B.O.E. (172 KB)
Data publicació a la web: 4 de novembre de 2015
B.O.E. 259 de dia 29/10/15
Emprenta digital SHA1: c0a7b6229d77a952637c2c02af4fb6fdbae849d3
Costes de personal (471 KB)
Data publicació a la web: 28 d'octubre de 2015
Costes de personal de la empresa que viene efectuando la prestación hasta su nueva adjudicación.
Emprenta digital SHA1: 988aeb0f3d43a8afc120c3701d87165cc4ffa2ba
Pliego de prescripciones técnicas (118 KB)
Data publicació a la web: 26 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 5fab7fb4d57a9b710a099642fd90b3a3c0bcd4c3
Plec de prescripcions tècniques (120 KB)
Data publicació a la web: 26 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: e89e4d254a8a1b5ef100f6f3b9db6feb56e8c98f
Pliego de cláusulas administrativas (230 KB)
Data publicació a la web: 26 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: f33195cdfebbc8a80253f1caa57ee00a7c22123f
Plec de clàusules administratives (228 KB)
Data publicació a la web: 26 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: a382a9d171700d1c211980f4269546f5bd4f3447
Publicació D.O.U.E. (104 KB)
Data publicació a la web: 26 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: f4606954445db037fca42919b527a5787d503474
BOIB 155 de dia 24/10/15 (132 KB)
Data publicació a la web: 26 d'octubre de 2015
Anunci licitació
Emprenta digital SHA1: 5d5d3257c76433bd3e82112ea12b538b9bc8d933