Subministrament d'una fotocopiadora multi-funció
Subministrament d'una fotocopiadora multi-funció mitjançant la modalitat d'arrendament sense opció de compra.
Número d'expedient:
24/2016
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
17 de juny de 2016
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
10 de juny de 2016
Arxius adjunts:
Acta de la Mesa de dia 01/07/16 (868 KB)
Data publicació a la web: 7 de juliol de 2016
Proposta d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: 18bf264d6b621ceb7cd8f9c1318ca32da787002d
Convocatòria mesa 01/07/16 (406 KB)
Data publicació a la web: 30 de juny de 2016
Obertura dels sobres 3. Criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules
Emprenta digital SHA1: 1c6133d4ea9ac18c98a5fcaac8ab648fd3fcfdf2
Acta de la mesa de dia 23/06/16 (492 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2016
Obertura dels sobres 2
Emprenta digital SHA1: a2d4c38cbf5d6e71a0ded9327ff7a7dfa65a8f84
Convocatòria mesa obertura sobres 2 (404 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2016
Dia 23/06/16
Emprenta digital SHA1: 578cd34cb930ad5dd605e6ebcad9b45a17d57a4a
Acta de la mesa de dia 22/06/16 (484 KB)
Data publicació a la web: 22 de juny de 2016
Obertura sobres 2
Emprenta digital SHA1: 201df1e6e569dcfa085ff1cfb4760c3d97c34512
Convocatòria mesa 22/06/16 (403 KB)
Data publicació a la web: 20 de juny de 2016
Obertura sobres 1
Emprenta digital SHA1: 1c97998b5b4f8603ba29b4c6880aa6e99e2f56d3
Plec de clàusules (263 KB)
Data publicació a la web: 10 de juny de 2016
Plec de clàusules
Emprenta digital SHA1: ee6c50f8358b959de707f5869bbc5470e74eacea
Publicació BOIB (131 KB)
Data publicació a la web: 10 de juny de 2016
BOIB 72 de dia 9 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 7625e12f44d0609db52cfba04ecaac39e27aea9c