Canvi de coberta de l'edifici del mercat municipal
Contractació de les obres de canvi de coberta de l'edifici del mercat municipal
Número d'expedient:
57/2011
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 de juny de 2011
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
7 de juny de 2011
Arxius adjunts:
Plec de clàusules (133 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2011
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: e8ec481ce570a1be5ac00ad872babf9296688a76
Anunci de licitació (18 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2011
Emprenta digital SHA1: f77a33108b9af2bfa27ff64bfc39b9ea669c8e21
Proposta d'adjudicació (493 KB)
Data publicació a la web: 13 de juliol de 2011
Acta de la Mesa de dia 12 de juliol de 2011. Proposta d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: a67019489cf0dcca4d94883787e10b611839edbc
Acta de la Mesa de dia 5 de juliol de 2011 (812 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2011
Obertura sobres B
Emprenta digital SHA1: f0599e5e6e0143c66b2576c9c7416baa47981206
Acta de la mesa de qualificació de la documentació general (889 KB)
Data publicació a la web: 28 de juny de 2011
Emprenta digital SHA1: 213667e4e77f6390609f5d7c03541cb0926ee73b
Convocatòria Mesa (231 KB)
Data publicació a la web: 8 de juliol de 2011
Proposta adjudicació
Emprenta digital SHA1: d1e9b98bddab29ce80fbbdd85cf3369f33127643
CONVOCATÒRIA MESA (31 KB)
Data publicació a la web: 30 de juny de 2011
OBERTURA SOBRES B
Emprenta digital SHA1: 9fd93a4c319a3e1b3c9fd68c61e65e160898a1a8