Servei de neteja d'edificis i instal·lacions municipals
Contracte de serveis de neteja
Número d'expedient:
82/11
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
5 d'octubre de 2011
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
30 d'agost de 2011
Arxius adjunts:
ANUNCI ADJUDICACIÓ (405 KB)
Data publicació a la web: 24 d'octubre de 2011
Anunci adjudicació
Emprenta digital SHA1: c4511af7279bfa4edbb76d96e03819c2f0de573a
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (778 KB)
Data publicació a la web: 17 d'octubre de 2011
Acta de la Mesa de contractació
Emprenta digital SHA1: e6502a0ffffa25b9af360c77a2c7f8fadbe35a8b
PUBLICACIÓ B.O.I.B. (22 KB)
Data publicació a la web: 5 de setembre de 2011
Emprenta digital SHA1: bd5f3b36157f3f92fa8ae26f77bd32862af056fd
Plec de clàusules tècniques (68 KB)
Data publicació a la web: 30 d'agost de 2011
Emprenta digital SHA1: 3371f545a4d057dcbf486a0edbdb314c376a2fa0
Plec de cláusules administratives (160 KB)
Data publicació a la web: 30 d'agost de 2011
Emprenta digital SHA1: 39e3926dc85ec063505d539c87a278c206f682ae
Anunci licitació (43 KB)
Data publicació a la web: 30 d'agost de 2011
Emprenta digital SHA1: b1217878f6af2d37a46ca60bf4027a9f82ea9ed5
Anunci de licitació al D.O.U.E (524 KB)
Data publicació a la web: 30 d'agost de 2011
Anunci de licitació al diari de la Unió Europea
Emprenta digital SHA1: 348e82be4477ae5ddf8cb6b0bec64ee903ade9cd