Gestió de servei públic d'atenció a la primera infància
Gestió de servei públic. Guarderia municipal C/ Juli Ramis
Número d'expedient:
115/11
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
10 d'octubre de 2011
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
3 d'octubre de 2011
Arxius adjunts:
ACTA DE LA MESA DE DIA 4 DE JUNY DE 2012 (653 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2012
Acta de la Mesa d'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: 4ec9d1302a070c99b7e01680b653c6e6aac0de6d
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES (209 KB)
Data publicació a la web: 3 d'octubre de 2011
Plec de clàusules tècniques
Emprenta digital SHA1: 27e5b5137545b8e9b5069894a7b2b1d99b50525d
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (174 KB)
Data publicació a la web: 3 d'octubre de 2011
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: 7afd931739ad4d498b20edaa105a313efee01d34
ANUNCI LICITACIÓ (18 KB)
Data publicació a la web: 3 d'octubre de 2011
Publicació de l'anunci de licitació. BOIB 148 01/10/11
Emprenta digital SHA1: 76d49b25941cb3d4c3eba6e05ba403eff8dcd869
LLISTAT DE MOBILIARI BÀSIC (188 KB)
Data publicació a la web: 4 d'octubre de 2011
Llistat de mobiliari bàsic
Emprenta digital SHA1: 69623d87f510ba45bd68894c7a14a81ef92c7a0a