CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES EXPENEDORES D'O.R.A.
EMPRESA PÚBLICA SÓLLER 2010 Contracte de subministrament de 15 màquienes expenedores d'O.R.A. (parquímetres)
Número d'expedient:
2/2012
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
16 de febrer de 2012
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
16 de febrer de 2012
Arxius adjunts:
ACTA MESA (498 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2012
Obertura dels sobres que contenen la proposta econòmica.
Emprenta digital SHA1: 6abaff9ff32d0387829d19de2feae4a0ca056389
CONVOCATÒRIA MESA (209 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2012
Convocatòria mesa. Obertura sobres 2
Emprenta digital SHA1: 7e61b31ce4c34e956692cd2ef1138bfc09deac39
ACTA MESA OBERTURA SOBRES 1 (452 KB)
Data publicació a la web: 28 de febrer de 2012
Acta de la mesa de dia 27 de febrer de 2012. Obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: b7700f42cb08235c822fbe20e00c928575540222
PLEC DE CLÀUSULES (110 KB)
Data publicació a la web: 16 de febrer de 2012
Emprenta digital SHA1: 3c69b383a788df6a39aac024e47c39a22a87ad95
PUBLICACIÓ B.O.I.B. (18 KB)
Data publicació a la web: 16 de febrer de 2012
Publicació B.O.I.B.
Emprenta digital SHA1: db652502e9e8dd67edd64d67a51a3664eb71718f