Contracte pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
Expedient 4/12. Pòlissa d'assegurança
Número d'expedient:
4/12
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
14 de març de 2012
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
6 de març de 2012
Arxius adjunts:
Acta Mesa 04/04/12. Proposta adjudicació (787 KB)
Data publicació a la web: 12 d'abril de 2012
Acta de la Mesa de dia 04/04/12. Proposta adjudicació.
Emprenta digital SHA1: 2c72d0eee5c11ce2dee353b4c52417994d314c72
Acta Mesa 02/04/12. Convocatòria Mesa proposta adjudicació (769 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2012
Acta de la Mesa de dia 02/04/12 i convocatòria de la Mesa per a la proposta d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: cda3773fce1506766cf8d3b8f512773bf10c8bcb
Convocatòria Mesa. Obertura sobres 2 (286 KB)
Data publicació a la web: 30 de març de 2012
Obertura dels sobres corresponents als criteris avaluables mitjançant fórmules.
Emprenta digital SHA1: d84d686d08cbcea28cc2046e4f8a4de639a27741
Acta Mesa de Contractació 26/03/12 (377 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2012
Obertura dels sobres corresponents als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
Emprenta digital SHA1: b89917be07e9ec2e879619b8fbb756f12dd0d679
Convocatòria Mesa. Obertura sobres 1 (263 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2012
Obertura dels sobres que contenen la documentació administrativa
Emprenta digital SHA1: de844baf89dc8916c3b1f151fa9b399ca505a5e5
Nota (342 KB)
Data publicació a la web: 7 de març de 2012
Nota aclaridora en referència a la franquícia
Emprenta digital SHA1: 71246d71796ac1a4578f1a6b01f74a9d5ce4cd9f
Plec de clàusules administratives (123 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 614e0298f95cf36eedcbece7bcfe47b2d6042232
Publicació B.O.I.B. (17 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 330ffccf6a8836f9e4c131e3e0ee58c73e5ddb55
Acta Mesa de contractació. Obertura sobres 1 (591 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 32964dc833e9b5c141e3025ec31889f3cc7ced47