Obres de rehabilitació de l'antiga escola de Biniaraix
Contracte d'obres de rehabilitació de l'antiga escola de Biniaraix
Número d'expedient:
30/12
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
2 d'abril de 2012
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
19 de març de 2012
Arxius adjunts:
Acta de la Mesa de dia 23/04/12 (700 KB)
Data publicació a la web: 23 d'abril de 2012
Proposta adjudicació.
Emprenta digital SHA1: 33a09d777945cb88146538eefc9b95bdcb0b8673
Convocatòria Mesa per dia 23/04/12 (271 KB)
Data publicació a la web: 20 d'abril de 2012
Convocatòria Mesa. Proposta adjudicació
Emprenta digital SHA1: 3ec96ec9a2a220c76f6888d9dc6aa874b81bf0a3
Acta Mesa de dia 18/04/12 (489 KB)
Data publicació a la web: 20 d'abril de 2012
Acta de la Mesa de dia 18/04/12
Emprenta digital SHA1: 5d0716a019419bc9fc7aadec3d92eb35fc3fe8b3
Convocatòria Mesa de contractació (68 KB)
Data publicació a la web: 16 d'abril de 2012
Obertura dels sobres corresponents a la documentació administrativa.
Emprenta digital SHA1: 36a1766182ed816bc051257c13ece7c94c434e5c
Pressupost CORRECTE (26 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2012
Per una errada s'havia publicat un pressupost erroni, aquest és el correcte. Disculpau les molèsties.
Emprenta digital SHA1: 8a9578ea124f8d59756f4842258e4dcb3fea7aab
Plànol - Plantes Proposta 2 (115 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 243fb2576df8d5ebc82c3375c65cef6f24af3764
Plànol - Plantes Proposta 1 (172 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: a972e07de18db0d8b9b63d7ab67fd665861a50ff
Plànol - Estat Actual (115 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 38a9a362bac0f8b59d4713cb7ef83950040b6386
Plànol - Seccions (140 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: fba00edd3a5b77b8c1a71705106b4dbe3037088e
Foto escola (2.94 MB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: dbc1050e4070038a4bbf3546695eeadddea55403
Projecte bàsic de reforma (671 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Emprenta digital SHA1: 6ba1ad65e565c616164044a5de3052d3b852c152
Plec de clàusules administratives (110 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: 39d08ce9204e2c40123f3e536f610ed1f8844eb5
Publicació BOIB (17 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2012
Publicació BOIB
Emprenta digital SHA1: b2716e348ddb6006960e06b533f79c592c946fe9