Gestió de serveis públics d'atenció a la primera infància
Gestió de serveis públics d'atenció a la primera infància. Escoleta infantil del C/ Juli Ramis
Número d'expedient:
25/12
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
27 d'abril de 2012
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
19 d'abril de 2012
Arxius adjunts:
Adjudicació (361 KB)
Data publicació a la web: 4 de juliol de 2012
Anunci adjudicació
Emprenta digital SHA1: 5db738ba43b6e446532ecd518437f1d7c213fc78
Concocatòria Mesa. Obertura dels sobres 2 (966 KB)
Data publicació a la web: 30 de maig de 2012
Obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació.
Emprenta digital SHA1: ac5ae08e72953bdf21d9ea60f19ef649e4c83d1d
Acta de la Mesa de Contractació de dia 2 de maig de 2012 (447 KB)
Data publicació a la web: 7 de maig de 2012
Obertura dels sobres 1 (documentació administrativa).
Emprenta digital SHA1: ce8958f39b631e4c872e010bb5505eeb2c85cfb5
Convocatòria Mesa de contractació. Sobres 1 (299 KB)
Data publicació a la web: 27 d'abril de 2012
Obertura dels sobres 1. Documentació administrativa i solvència
Emprenta digital SHA1: 3d94c956cf16a02a51d6180a1ae3cfb4b719d601
Publicació BOIB (18 KB)
Data publicació a la web: 19 d'abril de 2012
Publicació de l'anunci de licitació
Emprenta digital SHA1: 3a2665f3986ac8125fed384ffe29f4ef1efe5858
Plec de Clàusules Administratives (181 KB)
Data publicació a la web: 19 d'abril de 2012
Plec de Clàusules Administratives del contracte de gestió de serveis públics d'atenció a la primera infància
Emprenta digital SHA1: daba008e23c8a0f200ef70b38e1b83d069e58ef3
Plec de Clàusules Tècniques (240 KB)
Data publicació a la web: 19 d'abril de 2012
Plec de Clàusules Tècniqes del contracte de gestió de serveis públics d'atenció a la primera infància
Emprenta digital SHA1: c9b10d4f53e428f6e1119d104f2e081f3d0878c3