Recollida selectiva
Contractació dels servei públic del servei de recollida, recepció, gestió i transport de residus de recollida selectiva.
Número d'expedient:
58/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
17 de juny de 2013
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
27 de maig de 2013
Arxius adjunts:
Acta de la Mesa de dia 29 de juliol de 2013 (1.03 MB)
Data publicació a la web: 31 de juliol de 2013
Proposta d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: 97ab53e33d1d9621dacb91fecaeaa1cf8dece516
Convocatòria Mesa. Proposta d'adjudicació (277 KB)
Data publicació a la web: 26 de juliol de 2013
Proposta adjudicació
Emprenta digital SHA1: b90197fb710a1b72199b76e49a9acd6894719f39
Acta de la Mesa de dia 1/07/2013 (780 KB)
Data publicació a la web: 1 de juliol de 2013
Obertura dels sobres B: criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.
Emprenta digital SHA1: 6d51344fc713ca3420d48a699c06ff4f04d064c6
Acta de la Mesa de dia 26 de juliol de 2013 (438 KB)
Data publicació a la web: 26 de juliol de 2013
Obertura sobres C
Emprenta digital SHA1: 6b270f7a5924043652a9a925084a6b8374addad1
Convocatòria Mesa de Contractació (309 KB)
Data publicació a la web: 23 de juliol de 2013
obertura sobres C (oferta econòmica)
Emprenta digital SHA1: c6d461f8b8c32a95d310b690c9e0088494554328
Acta Mesa de dia 18 de juliol de 2013 (1.17 MB)
Data publicació a la web: 19 de juliol de 2013
Acta de la Mesa de contractació. Deficiències sobres B
Emprenta digital SHA1: ac26e610d8166376b69ff3dcffe4f6524fce7b30
CONVOCATÒRIA MESA OBERTURA SOBRES C (286 KB)
Data publicació a la web: 15 de juliol de 2013
Obertura dels sobres que contenen la proposició econòmica.
Emprenta digital SHA1: 56b064a378826e2a36511d6f1b31ee97beb14a40
CANVI HORA OBERTURA SOBRES C (294 KB)
Data publicació a la web: 16 de juliol de 2013
Obertura dels sobres que contenen la proposició econòmica.
Emprenta digital SHA1: 0e5e4b9d0821236ab8936ad7b2ad4dbe95823694
Convocatòria Mesa de Contractació (300 KB)
Data publicació a la web: 27 de juny de 2013
Obertura sobres B
Emprenta digital SHA1: a11c7746a50f335d41c8e0394f210b003ae987d1
Convocatòria Mesa de Contractació (297 KB)
Data publicació a la web: 19 de juny de 2013
Obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 050d72852571cb2249aac52b12fcc6239cd95d9f
Ampliació del termini de presentació d'ofertes (336 KB)
Data publicació a la web: 7 de juny de 2013
Ampliació del termini de presentació d'ofertes
Emprenta digital SHA1: 811d43a6c3df55efa2c67d196541d118b2da80f0
Plec de prescripcions tècniques (210 KB)
Data publicació a la web: 27 de maig de 2013
Plec de prescripcions tècniques
Emprenta digital SHA1: 4e6625353edd17cb1f84ca38debfd5d7198fd06a
Plec de clàusules administratives (231 KB)
Data publicació a la web: 27 de maig de 2013
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: d88664ade117950ea298808b99f5168ac1446172
ANUNCI LICITACIÓ (122 KB)
Data publicació a la web: 27 de maig de 2013
BOIB 74 de dia 25/05/2013
Emprenta digital SHA1: f0924ee30187ecf0b0765374302054ab0293e39e