ASSITÈNCIA SANITÀRIA
Contracte de servei d'assegurança metge d'assistència sanitària pels funcionaris de l'Ajuntament
Número d'expedient:
66/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 de juny de 2013
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
17 de juny de 2013
Arxius adjunts:
Acta de la Mesa de dia 25 de juny de 2013 (413 KB)
Data publicació a la web: 26 de juny de 2013
Criteris d'adjudicació
Emprenta digital SHA1: 5da533057dea5ea9df6a54d011aa144d4abec795
Convocatòria Mesa obertura sobres 2 (264 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2013
Obertura sobres 2: criteris avaluables mitjançant judici de valor
Emprenta digital SHA1: 3e0eaeaee7a43ca16ef9abe3d1e26a807211aeda
Acta Mesa obertura sobres 1 (377 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2013
Valoració documentació administrativa
Emprenta digital SHA1: ad5bb639e3059da80806517afef44b3385540d65
Convocatòria Mesa obertura sobres 1 (293 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2013
Documentació administrativa
Emprenta digital SHA1: 9bfb3dab3696d801adc0c0c4c71b4b36808201b7
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 2 (166 KB)
Data publicació a la web: 17 de juny de 2013
Funcionaris de nova incorporació
Emprenta digital SHA1: 72c0fddcf8005d7407c044b341425b5de1fe9127
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 1 (206 KB)
Data publicació a la web: 17 de juny de 2013
Fucionaris integrats
Emprenta digital SHA1: 2b2a31d8555de4381d88a1a487122f2eaba06058
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (144 KB)
Data publicació a la web: 17 de juny de 2013
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: 2a1310ce8c1e0f2446984f897aaeb6998146af53
PUBLICACIÓ BOIB (71 KB)
Data publicació a la web: 17 de juny de 2013
BOIB 55 de dia 15/06/2013
Emprenta digital SHA1: 95fa68958a33b1c514baeef677ad182699c1de79