Concessió administrativa. Gestió i explotació del bar del poliesportiu de Son Angelats
Concessió administrativa. Gestió i explotació del bar del poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
87/2013
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
23 de setembre de 2013
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
12 de setembre de 2013
Arxius adjunts:
Acta Mesa obertura sobres 3. Proposta adjudicació (377 KB)
Data publicació a la web: 27 de setembre de 2013
Criteris avaluables mitjançant judici de valor.
Emprenta digital SHA1: 0b242c6bdacfdc1132b4cbac1b5186d759b97007
Acta Mesa obertura sobres 2 (338 KB)
Data publicació a la web: 27 de setembre de 2013
Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Emprenta digital SHA1: 9411a08295fff19c071d8006462bac6b394c107d
Convocatòria Mesa. Obertura sobres 2 (269 KB)
Data publicació a la web: 26 de setembre de 2013
Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Emprenta digital SHA1: 703d48b2008bbe431669285595b165cfeaf2d9fd
Acta Mesa de dia 24/09/2013 (787 KB)
Data publicació a la web: 26 de setembre de 2013
Obertura sobres 1
Emprenta digital SHA1: 59e1f249f90addbc4221bef3a3784641a5624b73
Convocatòria Mesa (300 KB)
Data publicació a la web: 17 de setembre de 2013
Obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: b9fc615efd757591e003b98c3ebea8fba0304133
Diligència de rectificació (346 KB)
Data publicació a la web: 17 de setembre de 2013
Rectificació del Plec de Prescripcions Tècniques
Emprenta digital SHA1: 07b111f2a184bdd13833b4b40b0c50c88f9a66cf
Plec de Prescripcions Tècniques (56 KB)
Data publicació a la web: 12 de setembre de 2013
Plec de Prescripcions Tècniques
Emprenta digital SHA1: c995fc39405eb8809516c0ae897497fc03430615
Plec clàusules administratives (196 KB)
Data publicació a la web: 12 de setembre de 2013
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: 6fe25746d2f0a3e0247adc3724edbc0286e70f5a
Anunci de licitació (121 KB)
Data publicació a la web: 12 de setembre de 2013
BOIB 126 12/09/2013
Emprenta digital SHA1: e044e3be71b605bbb92a86c72324124b6c1e5c93