Obres de reforma i ampliació immoble municipal
Obres de reforma i ampliació de l'immoble municipal ubicat al C/ Canonge Oliver, 10 per a la seva conversió en la nova Unitat Bàsica de Salut del Port de Sóller
Número d'expedient:
69/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
30 de maig de 2014
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
26 de maig de 2014
Estats
Pressupost (6.39 MB)
Data publicació a la web: 27 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 7876aa3c5d54445a7b82317470a2972c25c99d35
Plànols (2.62 MB)
Data publicació a la web: 28 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 25c9373656d0891c29aa2d3a8e0ca9c34fc069ae
Convocatòria Mesa de Contractació 06/06/14 (683 KB)
Data publicació a la web: 6 de juny de 2014
Obertura de les sol·licituds de participació
Emprenta digital SHA1: 370244ac3a4b9f1e73f04c5c7db57e4b6a570083
Acta Mesa de Contractació de dia 06/06/14 (409 KB)
Data publicació a la web: 6 de juny de 2014
Obertura de les sol·licituds de participació
Emprenta digital SHA1: 71930b1dc57a5f021f585325f778c0fb3596f01c
Convocatòria Mesa 09/06/2014 (303 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2014
Informe tècnic en relació a les sol·licituds de participació
Emprenta digital SHA1: 022dbcb7cd1855cfa05bb8b2ddfd32c078bea8d9
Acta Mesa 09/06/2014 (679 KB)
Data publicació a la web: 9 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: aaf73964d030c03c3a46192a1d56843043b37bfe
Convocatòria Mesa 12/06/14 (328 KB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2014
Proposta de seleccionats a participar en el procediment
Emprenta digital SHA1: 04411fcb720948107880712c9c6ac0a9515219e7
Acta Mesa 12/06/14 (378 KB)
Data publicació a la web: 12 de juny de 2014
Proposta de seleccionats a participar en el procediment
Emprenta digital SHA1: abc69cfecba21b600e180aa92d7e14ac88280eeb
Convocatòria Mesa 20/06/14 (616 KB)
Data publicació a la web: 16 de juny de 2014
Obertura de les ofertes
Emprenta digital SHA1: 8c6444b28032790afd9fb306a8bce787bf148867
Canvi convocatòria Mesa (253 KB)
Data publicació a la web: 19 de juny de 2014
Emprenta digital SHA1: 00be74888500af3ffdebdd2d60dc6fd4a37d6152
Convocatòria Mesa 24/06/14 (622 KB)
Data publicació a la web: 23 de juny de 2014
Obertura ofertes
Emprenta digital SHA1: 800e8b550868db099654e4608968af8f3a4bb88e
Acta Mesa 24/06/14 (390 KB)
Data publicació a la web: 25 de juny de 2014
Obertura ofertes
Emprenta digital SHA1: f900a034a1fad269aa0f730f692d5e9af0f10167
Arxius adjunts:
3.2.DB.SI (282 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 66968334a09b4a74ccb9fb6872c72719f4ef947b
3.1 Seguretat estructural (187 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 53119bbf5daf27b8b7093333c39d7a42f2bf783b
Memòria constructiva (200 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Memòria constructiva
Emprenta digital SHA1: 2a2218f0b1895310af9281bab2ca6a027bbdde87
Fitxa COAIB (509 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 5b7b7006cbebb319d4748bf6ffdde09286dc5b01
Memòria descriptiva (172 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Memòria descriptiva
Emprenta digital SHA1: 091d064065ad3ae94fd8072a3897cc91aaa94d1a
Plec de condicions (1.38 MB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 77d94e5fe0281c3300035b0cddbbb8b64194d199
Estudi bàsic de seguretat i salut (161 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 06f39a6092a4b9caeef340957432a5c559dcdc90
Activitat. Fitxa resum (38 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 554491a56e806701d093d7fd43aed7d584aa19f6
Memòria administrativa (49 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 6617c2cf08263e09ee1a95da7e56d4ed732eb58a
Residus (878 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: e6e1b84d8b1b28b87c86bc656f96770a03734558
Control qualitat (1.60 MB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: bdca10590ca5dc0ac512a2bb692f6122bb5ac946
Accessibilitat (3.47 MB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 5a402a883e3314888373078a0b96df56501547d2
3.6.DB.HE (339 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: bb0ac2bc78a9517706650cfe0b54e7ff31e8a5ec
3.5.DB.HR (108 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: d93d4a0c4b6abecd004edbecb3f9b6f55bbc7906
3.4.DB.DS (1.23 MB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: f7bf2a1c33e3f812217ef8870cf0bffe449a4206
3.3.DB.SU (448 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 5726c3d3e9e8e31d56e6312e637f23584a24152c
Projecte activitat (610 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 557e3cd08499bdb934e8a630664967b421dcd808
Publicació anunci licitació (491 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
BOIB 71 24/05/14
Emprenta digital SHA1: acef989b837c35bb296d6902e0ac016f791bc4d8
Índex (55 KB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Índex
Emprenta digital SHA1: 79c93272c753bdd08f2112c5d983195b4907e8da
Plec clàusules administratives (2.50 MB)
Data publicació a la web: 26 de maig de 2014
Plec clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: cc1dea255b4cd6bed2fad943a0ea50253bdb856e