Dijous, 21 de maig de 2009
IV Jornades d'Estudis Locals a Sóller

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA DE SÓLLER
Dia 6 i 7 de novembre de 2009.
Presentació

L'Ajuntament de Sóller organitza les IV Jornades d'Estudis Locals, amb l'objectiu de fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals de la localitat.

Per això anima a tots els investigadors, professionals i les persones interessades en aquests aspectes, perquè hi participin, bé com a ponents, bé com a assistents.

L'Ajuntament de Sóller, mitjançant un comitè científic, encapçalat pel Dr. Manel Calvo Trias, professor de la UIB, seleccionarà les comunicacions i editarà el conjunt dels treballs presentats.

Documents de descàrrega i enllaços