Divendres, 30 de desembre de 2011
AL21 - Acta Reunió Anual del Fòrum i Pla Anual 2012

AGENDA LOCAL 21
Acta de la reunió anual del Fòrum Ciutadà celebrada el dia 15 de desembre. També podeu consultar l'esborrany del Pla d'Acció Anual 2012.

Documents de descàrrega i enllaços