Dimarts, 26 d'abril de 2011
Aprovació definitiva Ordenança reguladora de convivència, defensa i protecció animal

AGENDA LOCAL 21
Aprovació definitiva de l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ ANIMAL A L'ENTORN HUMÀ publicada al boib núm. 58 del dia 19 d'abril de 2011.

Documents de descàrrega i enllaços