Divendres, 18 de març de 2011
Associació clúster Sóller Bon Dia

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Amb la voluntat d'assolir un major grau de competitivitat a la comarca de Sóller, defensa dels seus interessos, estimular el desenvolupament econòmic, la promoció en totes les seves vessants, procurar unes millors condicions de treball i millorar el nostre patrimoni cultural i natural surt la voluntat de crear l'associació clúster Sóller Bon Dia.

Documents de descàrrega i enllaços