Dijous, 9 de gener de 2014
BAN pirotècnia Sant Antoni
Davant la proximitat de les festes de Sant Antoni i d’acord amb el contingut del Reglament d’explosius vigent, i concretament les normes sobre pirotècnia, aquesta Batlia fa saber i recorda el següent:

Documents de descàrrega i enllaços