Dimarts, 9 de febrer de 2016
Calendari del contribuent per a l'exercici 2016
Es publica el calendari del contribuent per a l'exercici 2016 en el qual es fixen els terminis de cobrament en període voluntari per al pagament dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, amb objectiu d'aportar una garantia als contribuents per a conèixer en quin moment s'ha de fer front als pagaments dels tributs i exaccions que s'exigeixen des de l'Ajuntament.

Documents de descàrrega i enllaços