Dilluns, 2 de gener de 2017
Convocatòria pública de concurs-oposició per a cobrir interinament la plaça de secretari de l'ajuntament de Sóller
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES S'HA AMPLIAT I ARA ÉS DEL DIA 2 AL DIA 25 DE GENER, AMBDÓS INCLOSOS.

Convocatòria pública de concurs oposició per a cobrir interinament la plaça de Secretari de l'Ajuntament de Sóller. Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 164 de dia 31 de desembre de 2016.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.


Documents de descàrrega i enllaços