Divendres, 10 de març de 2017
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treballadors socials interins, grup A2, de l'Ajuntament de Sóller
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treballadors socials interins, grup A2, de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 29 de 9 de març de 2017.

El termini de presentació d'instàncies és des del dia 10 al 20 de març de 2017, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.

Documents de descàrrega i enllaços