Dimarts, 22 de maig de 2018
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de delineant zelador

RECURSOS HUMANS
Convocatòria pública de concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de Delineant Zelador, en règim de funcionari interí, de l'Ajuntament de Sóller. Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 63 de dia 22 de maig de 2018.
El termini de presentació d’instàncies és des del dia 23 de maig fins el dia 1 de juny de 2018, ambdós inclosos.