Dimarts, 10 d'abril de 2018
Convocatòria per a una borsa categoría Operari-a neteja edificis

RECURSOS HUMANS
Convocatòria pública de concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball de la categoria d'Operari-a neteja edificis, en règim de funcionari interí, de l'Ajuntament de Sóller.
El termini de presentació d’instàncies és des del dia 11 al 19 d'abril de 2018, ambdós inclosos.