Dilluns, 17 de desembre de 2018
Convocatòria procés selectiu per a l'accés a Oficial 1ª Brigada d'obres i serveis, pel sistema de promoció interna

RECURSOS HUMANS
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a l'accés a Oficial 1ª Brigada d'obres i serveis, pel sistema de promoció interna

Documents de descàrrega i enllaços