Dijous, 25 de maig de 2017
Convocatòria pública de funcionari de carrera de l'ajuntament de Sóller, pel torn restringit de promoció interna de 3 llocs d'Administratiu d'Administració General
Convocatòria pública de funcionari de carrera de l'Ajuntament de Sóller, pel torn restringit de promoció interna de 3 llocs d'Administratiu d'Administració General. BOIB núm. 64 de 25 de maig de 2017.

El termini de presentació d'instàncies és des del dia 26 de maig fins a 14 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller.