Dimarts, 17 de juny de 2014
Convocatòria pública per a constituir una borsa d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants de POLICIA LOCAL

RECURSOS HUMANS
Convocatòria pública per a constituir una borsa d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants de POLICIA LOCAL de l'Ajuntament de Sóller

Documents de descàrrega i enllaços