Dimarts, 22 de juliol de 2014
Convocatòria pública per a constituir una borsa de treball de la categoria TREBALLADOR FAMILIAR
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treball de la categoria TREBALLADOR FAMILIAR en règim laboral temporal, per als Serveis Socials

Documents de descàrrega i enllaços