Dimarts, 3 de gener de 2017
Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius interins de l'ajuntament de Sóller
Convocatòria pública de concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius interins de l'Ajuntament de Sóller. Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 1 de dia 3 de gener de 2017.

El termini de presentació d'instàncies és des del dia 4 al 13 de gener de 2017, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.

Documents de descàrrega i enllaços