Dijous, 27 de juliol de 2017
Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius interins, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller

Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius interins, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 91 de 27 de juliol de 2017.

El termini de presentació d'instàncies és des del dia 28 de juliol al 7 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.


Documents de descàrrega i enllaços