Dimarts, 31 de gener de 2017
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treball d'Operari interí, Grup C2, de l'Ajuntament de Sóller
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treball d'Operari interí, Grup C2, de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 13 de 31 de gener de 2017.

El termini de presentació d'instàncies és des del dia 1 al 10 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.

Documents de descàrrega i enllaços