Dilluns, 24 d'abril de 2017
Convocatòria pública per a proveir la plaça de Tresoreria de l'Ajuntament de Sóller
Convocatòria pública per a proveir la plaça de Tresoreria de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 48 de 22 d'abril de 2017.

El termini de presentació d'instàncies és des del dia 24 d'abril al 4 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.

Documents de descàrrega i enllaços