Dilluns, 12 de març de 2018
Convocatòria pública Treballador Familiar

RECURSOS HUMANS
Convocatòria pública de concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de Treballador-a Familiar, en règim de funcionari interí, de l'Ajuntament de Sóller.
El termini de presentació d’instàncies és des del dia 9 al 19 de març de 2018, ambdós inclosos.