Dilluns, 4 de juliol de 2011
Esborranys de l'Ordenança de Convivència i l'Ordenança de Renous
Esborranys de l'Ordenança del Civisme i la Convivència, i de l'Ordenança Municipal de Prevenció de Contaminació Acústica i Vibracions, aprovats inicialment i en fase d'exposició pública.

Documents de descàrrega i enllaços