Divendres, 27 de gener de 2012
I GRUP DE TREBALL

AGENDA LOCAL 21
El 19 de gener 2012 va tenir lloc a la Regidoria de Medi Ambient el primer GRUP DE TREBALL de AL21, el tema a tractar era la circulació.
L'objecte principal d'aquesta reunió era tenir coneixement de quina era la política prevista en tema de reforma circulatòria, tal i com va demanar el Fòrum, per la qual cosa vàrem convidar al Cap de Policia que ens ha informat de que no consistirà en una reforma pròpiament, si no en l'adopció d'una sèrie de mesures:

- Modificació de diferents carrers de la xarxa viària urbana als efectes de poder suprimir el semàfor de Pau Noguera i així aconseguir modificar les freqüències de pas dels semàfors de la Plaça d'Antoni Maura i carrer Sant Jaume.

- Ampliació de la zona blava

- Canvi sentit circulació carrers Sant Andreu i Sant Pere.

- Canvi sentit circulació carrers Unió i Real.

Així mateix el President del Fòrum ha transmet les peticions de les darreres reunions del Fòrum, molts de les quals es duran a terme, com:

- Suprimir la pared d'es Camí Can Jurat que impedeix tenir visibilitat al vianant.

- Repintar el pas de vianants del Camí d'es Cingle i pintar un de nou.

- Pintar el pas de Can Gabí.