Dilluns, 27 de febrer de 2012
Nou Reglament de Caça

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
Boib 25/02/2012 Actualitza la normativa específica reguladora del Consell de Caça de Mallorca.
El Decret de 15 de juliol de 2011, d'organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol) atribueix al Departament de Medi Ambient les competències de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics.
Per això, el Consell de Mallorca, després d'escoltar el Consell de Caça de Mallorca, d'acord amb els articles 70.17 i 72 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i d'acord amb el Consell Consultiu, aprova el Reglament següent veure enllaç.

Documents de descàrrega i enllaços