Dimarts, 5 de febrer de 2019
Nou Termini Convocatòria de proves selectives procediment ordinari per a Policia Local

RECURSOS HUMANS
Amb motiu de la modificació de les Bases específiques del procés de selecció mitjançant el procediment ordinari per cobrir 4 places funcionari de carrera de la categoria de Policia Local grup C1 de l'Ajuntament de Sóller, s'ha obert un nou termini per presentar sol·licituds per participar en l'esmentat procés, del dia 2 al 18 de febrer de 2019.