Divendres, 2 de març de 2012
Noves ajudes per a agricultors

REGIDORIA D'AGRICULTURA I PESCA
Podeu consultar les tres noves ajudes destinades a agricultors publicades al BOIB.

Documents de descàrrega i enllaços

  • BOIB 14 del 31/01/2012, Núm. 1288

    Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2012 per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2012, de les ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats naturals en zones de muntanya a les Illes Balears

  • BOIB 21 del 09/02/2012, Núm. 2194

    Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d'1 de febrer de 2012 per la qual s'incrementa el crèdit previst a la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 d'octubre de 2011 per la qual es convoquen, per a l'exercici 2011, ajudes de minimis per a replantar arbres

  • BOIB 30 del 25/02/2012, Núm. 3574

    Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2012 per la qual s'incrementa el crèdit previst a la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de desembre de 2011 per la qual es convoquen ajudes per a la reconversió de plantacions de cítrics, per a l'any 2012