Dimarts, 12 de gener de 2016
Noves ordenances fiscals de FEMS i IBI

NORMATIVA MUNICIPAL
Dues noves ordenances fiscals que entren en vigor a partir de dia 1 de gener de 2016.
- Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida i eliminació de fems i residus sòlids urbans.

- Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Documents de descàrrega i enllaços