Dissabte, 16 de juliol de 2011
Tres noves Ordenances Municipals

NORMATIVA MUNICIPAL
En data 16 de juliol de 2011 sortiren publicades al BOIB tres noves ordenances: l'Ordenança Municipal de Circulació, l'Ordenança Municipal d'Ocupació de Via Pública i l'Ordenança de Substitució de Sancions per Treballs a la Comunitat.

Documents de descàrrega i enllaços