ESTRUCTURA DE L’EQUIP DE GOVERN

 • 1. Àrea de Ciutat Educadora (Coord. Vicenç Pérez)
 • Regidoria de benestar social (Vicenç Pérez)
 • Regidoria d’educació, sanitat i joventut (M. Cruz Enseñat)
 • Regidoria de cultura, patrimoni i esports (Jaume Servera)
 • 2. Àrea d’Economia sostenible (Coord. Jaume Mateu)
 • Regidoria d’infraestructures i serveis públics (Andreu Castanyer)
 • Regidoria de promoció econòmica i turisme (Jaume Mateu)
 • Regidoria d’urbanisme (Jaume Mateu)
 • Regidoria de medi ambient (Pep Lluís Puig)
 • 3. Àrea d’Ajuntament del Segle XXI (Coord. Catalina Esteva)
 • Regidoria de presidència (Jaume Servera)
 • Regidoria d’hisenda i especial de comptes (Pep Lluís Colom)
 • Regidoria de transparència i participació ciutadana (Laura Celià)
 • Regidoria de règim intern (Pep Lluís Colom)
 • Regidoria de mobilitat i seguretat ciutadana (Jaume Servera)